HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 320

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 21.12.2015
pdf