Telovýchovna jednota Iskra Partizánske, IČO: 31 827 314

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 21.12.2015
pdf