Hydrex s.r.o., Partizánska ull. 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201816056_Z | Dátum podpisu: 18.04.2018
pdf