Mestská umelecká agentúra Partizánske, IČO: 42 149 835

Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 6/2016 | Dátum podpisu: 14.12.2015
pdf