Mesto Partizánske, IČO: 00 310 905

Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 5/2016 | Dátum podpisu: 28.12.2015
pdf