Michal Herda – Top Grass & Trans, IČO: 46 109 277

Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene s dodávateľom Michal Herda – Top Grass & Trans | Dátum podpisu: 27.03.2023

pdf