Ľudovít Dilong – D. L. Veľkoobchod, IČO: 33 569 622

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene s dodávateľom Ľudovít Dilong – D. L. Veľkoobchod | Dátum podpisu: 27.03.2023

pdf