O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863

Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve | Dátum podpisu: 29.01.2021

pdf