Obec Chynorany, IČO: 00 310 506

Zmluva o poskytnutí služieb – Zimná údržba miestnych komunikácií | Dátum podpisu: 26.01.2022

pdf