Obec Turčianky, IČO: 00 800 091

Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 01.07.2020

pdf