Výzva na modernizáciu sústavy zásobovania teplom sídliska LUHY Partizánske

Výzva na súťaž-vypracovanie projektovej dokumentácie podľa prílohy

pdf