Predpoklady na vypracovanie cenovej ponuky pre dodávku LDPE vriec

Súťaž – cenová ponuka na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske
pdf