Prieskumu trhu na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske

Súťaž – pre vypracovanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na dodávku LDPE vriec pre separovaný zber v regióne Partizánske
pdf