Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30 794 536

Zmluva o nájme vyhradeného parkovacieho miesta | Dátum podpisu: 27.07.2020

pdf