Výzva na dodávku plynu pre rok 2021

Cenová ponuka pre dodávku zemného plynu podľa podkladov

pdf