Športový klub HARVARD PARTIZÁNSKE IČO: 42 018 846

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme | Dátum podpisu: 20.09.2018
pdf