Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku zemného plynu

Súťaž – cenová ponuka na dodávku zemného plynu pre rok 2019
pdf