SPP, a.s., IČO: 35 815 256

Dodatok č. 013 k zmluve o dodávke plynu s dodávateľom SPP | Dátum podpisu: 23.08.2021

pdf