Stavebné bytové družstvo, Pod Šípkom 1301, Partizánske, IČO: 42 023 793

Dodatok č. 12/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2006 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf