Finančné riaditeľstvo SR, IČO: 42 499 500

Dodatok č. 4/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2014 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf