Štefan Slivka ml. , IČO: 40 749 102

Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene – Údržba trávnikov mestských častí: Malé Bielice, Návojovce a Veľké Bielice | Dátum podpisu: 27.03.2023

pdf