Súťaž a výzva uchádzačov na podanie návrhov

Vypracovanie cenových ponúk na dodanie zberných nádob na separovaný zber odpadov
pdf