Súťaž a výzva uchádzačov na podanie návrhov

Výzva na vypracovanie cenovej ponuky Externý projektový manažment
pdf