Súťaž a výzva uchádzačov na podanie návrhov

Súťaž na „Dodávku vozidla pre zber a odvoz TKO s lisovacou nadstavbou“
pdf