ČSOB, IČO: 36 854 140

Dodatok č.6 k zmluve o účelovom úvere | Dátum podpisu: 06.02.2017
pdf