Výzva na dodávku el. energie pre rok 2021

Cenová ponuka pre dodávku elektrickej energie podľa podkladov

pdf