Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske, IČO: 36 311 693

Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 9/2016 | Dátum podpisu: 15.12.2015
pdf