Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná, Partizánske, IČO: 34 017 011

Zmluvu o dodávke a odbere tepla č. 8/2016 | Dátum podpisu: 14.12.2015
pdf