Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/9, Partizánske, IČO: 36 125 610

Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 8/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf