Spoločenstvo vlastníkov bytov „Spolužitie“, IČO: 37 916 441

Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf