EXIMM, s.r.o. IČO: 45 265 356

Zmluva o dielo – Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie – časť prevádzkové súbory | Dátum podpisu: 27.11.2019
pdf