Futbalový klub TEMPO Partizánske IČO: 31 826 709

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019
pdf