Hokejový klub ISKRA Partizánske IČO: 34 075 810

Sponzorská zmluva | Dátum podpisu: 08.04.2019
pdf