Štefan Slivka st., IČO: 30 697 280

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene s dodávateľom Štefan Slivka st. | Dátum podpisu: 27.03.2023

pdf