O2 Slovakia s.r.o. IČO: 35 848 863

Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 7.8.2007 | Dátum podpisu: 22.02.2019
pdf