Slovak Telekom a.s. IČO: 36 311 693

Dodatok č.7 k Zmluve o nájme pozemku T0360/2008 | Dátum podpisu: 08.02.2019
pdf