Predpoklady na vypracovanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu

Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodanie LDPE vriec“
pdf