Výzva na vypracovanie cenových ponúk

Súťaž na „vypracovanie Cenovej ponuky na dodanie zberných nádob na separovaný zber odpadov“
pdf