Správa majetku mesta, n.o., IČO: 37 923 145

Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávke tepla č. 1/2016 | Dátum podpisu: 06.12.2017
pdf