Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie

Súťaž – cenová ponuka na dodávku elektrickej energie pre rok 2019
pdf