Predpoklady pre vypracovanie cenovej ponuky pre dodávku drevoštiepky

Súťaž – cenová ponuka na dodávku drevoštiepky pre rok 2019
pdf