Mesto Partizánske IČO: 00 310 905

Zmluva o nájme pozemku č. OURV/2018/828 | Dátum podpisu: 17.01.2019
pdf